Očkování a léky

 

Očkování proti vzteklině:

Povinné očkování se provádí jednou za rok.

Podle § 4 odst. 1 písmeno f oddílu 1 Povinnosti chovatelů hlavy II Zdraví zvířat a jeho ochrana zákona č. 166/1999Sb. o veterinární a o změně některých souvisejících zákonů ( veterinární zákon ) je chovatel povinen zajistit, aby psi a některá další zvířata držená v zajetí, zejména liška, jezevec, kuna, ve stáří od třech měsíců do šesti měsíců a poté vždy jednou za rok očkování proti vzteklině tak, aby nebylo prodlení od posledního očkování.

Léky proti parazitům:

Vnitřní parazité
Přípravek Druh zvířete Účinkuje na
Forma Název Pes Kočka Škrkavky Tasemnice
tablety Banminth + + +
Caniverm +  + + +
Dehelmint + + +
Dehinel + + +
Drontal + + + +
Milbemax +  + + +
Miprazon + + +  +
Milpro +  + + +
Panacur + + + +
Pratel + + +
Prazitel + + +
Trifexis + + +
pasty Banminth + + +
Flubenol KH + + + +
Vitaminthe + + + +
suspenze Drontal Junior + +
Vnější parazité
Přípravek Druh zvířete Účinkuje na
Účinnost krátkodobá Forma Název Pes Kočka Různé Blechy Klíšťata Vši Roztoči
1-2 týdny roztok Neostomosan + + + +
7-10 dnů Ectodex + + + +
1-2 týdny zásyp Bolfo + + + + +
2 týdny sprej Arpalit + + + + +
1-2 týdny Bolfo + +  +  +
1-2 týdny šampon Bolfo + +  +  +
Účinnost dlouhodobá
 8 měsíců obojek Forresto + + + +
7 měsíců Arpalit,Kiltix + + +
-1/-3měsíce tablety Comfortis /Bravecto +/+ + /- +
1 měsíc sprej Frontline + + + +
1 měsíc spot on Amflee + + +  +  +
1 měsíc Advocate +  + + +  +
1 měsíc Exspot + + +  +
3 měsíce Bravecto  + + +  +
1 měsíc spot on Broadline + +  +  +
1 měsíc Stronghold + + + +